Så här fungerar din prenumeration

1. Som prenumerant får du tidningen hemskickat portofritt 5 till 8 dagar innan den finns att köpa i butik.
2. Våra prenumerationserbjudanden gäller endast nya prenumeranter inom Sverige.
3. Utgivning sker med 12 nummer per år för Allt om Handarbete Stick- och Sömnadsmagasin och Burda Style. Pris per tidning 86 kr. Kreativ Stickning och Burda easy utkommer med 6 nummer per år. Pris per tidning 89 kr. Baka & Sylte utkommer med 8 utgåvor per år. Pris per tidning 65 kr.
4. Efter introduktionserbjudande fortsätter din prenumeration i en bekväm tillsvidareprenumeration med en betalningsperiod på minimum tre utgåvor. Betalningen sker med inbetalningskort som medföljer tidningen
5. Vid beställning samtycker du till att dina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Burda Nordic A/S för digitala tjänster, marknadsföring, samt för statistik- och analysändamål. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det och upphör inte om tjänsten inte nyttjas. Du har rätt att återkalla samtycket vilket du gör genom att kontakta Burda Nordic via bolags kundtjänst.
6. Om det ingår en gåva i ditt erbjudande skickas den separat, en till två veckor efter att vi har registrerat din betalning, såvida inget annat anges i erbjudandet.

Ångerrätt vid distansköp

1. Du har som konsument 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten löper ut 14 dagar efter den dag du har mottagit ditt första nummer. Om du ångrar avtalet ska du meddela oss det genom att kontakta kundtjänst på 040 6060 646 eller mejler på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. samt skickat tidningen retur till:
Allt om Handarbete, Box 55972, 102 16 Stockholm.

Uppsägning

1. Vill du inte fortsätta efter provperioden/introduktionsperioden ska din uppsägning vara oss tillhanda senast sista inbetalningsdag som står på inbetalningskortets framsida. Ifall du inte avsluta erbjudandet övergår det till en tillsvidareprenumeration.
2. Önskar du att säga upp din prenumeration kan du göra det på www.minprenumeration.se, kontakta kundtjänst på mail, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. per telefon eller skriftligen per brev.
3. Utebliven betalning gäller ej som uppsägning. Om du returnerar din tidning måste du ändå betala för tidningen. Observera att du måste säga upp prenumerationen för att den ska avslutas.
4. En prenumeration till kampanjpris kan inte avslutas under introduktionsperioden och måste betalas till fullo.
5. Uppsägningen ska vara oss tillhanda senast sista inbetalningsdag som står på inbetalningskortets framsida i innevarande betalningsperiod. Sker uppsägningen senare än angett datum kommer uppsägningen först att gälla efter nästkommande prenumerationsperiod/betalningsperiod.
6. Önskar du avsluta prenumerationen under pågående prenumerationsperiod/betalningsperiod och du har ett minussaldo på ditt konto, skickar vi en slutavräkning med en tilläggsavgift på 99 kronor i administrationskostnad.

Betalning av din prenumeration

1. Tillsammans med tidningen sänder vi dig ett inbetalningskort – använd det för att betala din prenumeration senast på förfallodagen. Om du betalar för sent, hinner vi inte registrera din betalning innan vi skickar nästa inbetalningskort. Din betalning kommer därför att framgå först av det efterföljande inbetalningskortet.
2. Om det på ditt inbetalningskort skulle finnas ett belopp som du redan har betalt ber vi dig att trots detta betala in hela summan.
3. Vi registrerar alla dina inbetalningar automatiskt så om du vid något tillfälle betalar för mycket drar vi av detta belopp på nästa inbetalningskort. Du kommer därför aldrig behöva betala för samma tidning två gånger.
4. Om betalningen uteblir sänder vi dig påminnelser. Vid flera uteblivna betalningar skickar vi en påminnelse och debiterar maximal påminnelseavgift enligt räntelagen.
5. All kundinformation, som namn- och adressupplysningar, behandlas med moderna informationssystem och lagras hos Burda Nordic A/S. Kundinformationen används för att fullgöra kundrelationerna och lämna erbjudanden för egna produkter.

 

Ändring av prenumerationen

Om du har ändringar gällande din prenumeration, t.ex. adressändring, ändring av betalningsperiod eller om det är något annat du undrar över, gör du detta enklast på www.minprenumeration.se Tänk på att det är ditt eget ansvar att anmäla adressändring vid flyttning, då vi inte får något automatiskt besked om detta. Vi ber dig också meddela oss om din e-postadress ändras. Du kan kontakta kundtjänst tisdag till torsdag mellan 12.00 och 16.00 på telefon 040-606 06 46.

Personuppgiftspolicy:

Som kund hos altomhaandarbejde.dk omfattas du av dataskyddsförordningens bestämmelser och de personuppgiftsrättsliga villkoren för alltomhandarbete.se. 
Genom att godkänna forsaljnings--‐ och leveransbestämmelserna godkänner kunden de personuppgiftsrättsliga villkoren för alltomhandarbete.se.
Vi registrerar personuppgifter om dig som kund. Det rör sig om uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt information om vad du har köpt. Vi lagrar inte känsliga personuppgifter. 
Syftet med insamlingen är att kunna behandla köpet, leverera varorna och att uppfylla bokföringslagens krav. Dessutom är syftet att kunna ge dig råd och att anpassa vår kommunikation och marknadsföring.
Vi lagrar uppgifter i fem år, se bokföringslagen 10 §, varefter uppgifterna raderas. Vi registrerar inga känsliga personuppgifter.
Har kunden valt att ta emot vårt nyhetsbrev använder vi också kundens uppgifter för utskick av nyhetsbreven.
Vi inhämtar kundens samtycke innan vi behandlar kundens personuppgifter för de syften som beskrivs ovan. Kundens samtycke är frivilligt och kan när som helst dras tillbaka.
Som kund har du möjlighet till full insyn i vår uppgiftsregistrering och kan invända mot en registrering. Vänd dig i så fall till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Direktören/VD för Burda Nordic A/S är personuppgiftsansvarig.

 

Kontaktuppgifter:

Burda Nordic A/S
Nørregyde 3
Bramdrupdam
DK-6000 Kolding

Dataansvarig: VD för Burda Nordic A/S

VAT-nr DK33034245
Telefon: +45 73 99 66 00
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Hemsida: www.alltomhandarbete.se