Kära läsare

Vi har blivit uppmärksamma på, att det tyvärr har skickats ut fel snittmönster med Burda style 4.

 

Vi jobbar på en lösning.